Sittard in beeld

wat verdween of wat niet meer in zijn oude omgeving staat... 

het stadhuis uit 1873

 


 

een in 1952 genomen raadsbesluit over het stadhuis:in 1956 zou Sittard het bestaande stadhuis aan weerszijden van het stadhuis uitbreiden... 

in 1962 hadden ze weer andere plannen voor een stadhuis...
alles onder de 'vlag der liefde' verstopt

ook dit stadhuis kwam er niethet stadhuis is gepland op het Tempelplein,
zodat het op éen zichtlijn vanaf de Michielskerk door de Gruizenstraat ligt

 

in 1963 werd de maquette van het stadhuis getoondSittard is blij met de goedkeuring voor sloop van de stadsboerderij
en dus ook haar stadhuis...
en toch ook weer niet...in 1966 is het zo laat
de sloop van het stadhuis gaat beginnen

 

het oude gemeentehuis en stadsboerderij
moesten in de jaren 60 plaats maken voor een lelijk modern V&D

en dit lelijke gebouw werd het nieuwe stadskantoor

naar index

© jenneken 2015
alle rechten voorbehouden