De kleine Sportliefhebber.

„ Bel-belle-bel-bel-bel-bel-bel,
Fietsen is geen kinderspel.
Tinglingeling, gaat gauw op zij,
Iedereen moet ik voorbij.

Trap-trappe-trap-trap-trap-trap-trap
'k Ben in 't fietsen, o, zoo knap,
Steeds kreeg ik den eersten prijs
Zooals 's winters op het ijs.

Bel-belle-bel in groote vaart
Rijd ik op mijn stalen paard.
'k Won den strijd, riep luid: „Hoezee,
'k Draag den krans op 't stuurrad mee."


naar inhoud gelukkige uurtjes naar index