Drie Vriendinnetjes.

Kee, Ka, Ko,
Dat waren drie lieve meisjes,
Ze zongen op allerlei wijsjes;
Van trilala, van tralalo
Die Kee, die Ka, die Ko.

Ko, Kee, Ka,
Dat waren drie vroolijke Fransjes,
Ze dansten allerlei dansjes;
Van hupsasa, van hopsasa
Die Kee, die Ko, die Ka.

Ka, Ko, Kee,
Dat waren drie bolleboosjes
Met wangetjes als roosjes.
Toen broertje vroeg: „zeg, mag ik mee'
Klonk 't uit drie mondjes — „nee!"

naar inhoud gelukkige uurtjes naar index