Twee leuke Dreumesjes.

Ik ken twee leuke dreumesjes,
Een donker en een blondje,
Reist ge ook heel de wereld door,
'k Wil wedden, nergens vond je
Twee zulke dotjes,
Twee zulke rotjes,
Als Tineke mijn,
Als Lineke klein,
Als die twee lieve peutertjes zijn.

Kijkt Lineke eens een beetje boos,
Ja, trekt ze een pruilend lipje,Geen nood, klein blondje weet wel raad,
Ze plukt ginds in een wipje
Voor Tineke bloempjes, fijn en teer,
Zoo toovert ze op 't gezichtje
Van 't pruilend kindje een lachje weer.
Vier oogjes glinst'ren dan van pret
En Lien en Tineke beide
Ze plukken bloempjes nog véél meer
Daar ginder op de weide.


 

naar inhoud gelukkige uurtjes naar index