"Hoe ik aan al die kersen kom ?
Wou ji j zoo dol graag weten ?
Grootmoedertje is oud en krom :
Heeft zijhaar bril vergeten,
Dan kan zij, weet je, niet goed zien
En zit zij dan te breien,
Dan laat ze steken, ja soms tien
Zóó van haar naalden glijen.
Juist wenkte zij mij met de hand:
"Zeg, Door, kom jij eens even
En help mij gauw toch uit den brand
Er liggen er weer zeven."
Maar lachend riep ik aan haar oor :
" Het zijn er driemaal zeven! "
" Voor elke steek 3 kersen, hoor,"
Zei Grootmoe, "zal 'k je geven.."
"Zeg, vond je dat geen leuke som ?
Nu weet je, broer, hoe 'k er aan kom.."naar inhoud gelukkige uurtjes naar index