klik voor een groter formaat

Nederlandse prentbriefkaart uit 1913,
met een afbeelding van alle Nederlandse muntsoorten
die aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog in omloop waren
en de wisselkoersen van een aantal belangrijke buitenlandse muntsoorten.

Zilveren gulden uit 1859, met het portret van koning Willem III.
De tekst 'G.H.V.L.' in het omschrift betekent 'Groot-Hertog van Luxemburg'.
De initialen I.P.S. verwijzen naar de graveur van deze munt, I.P.Schouberg.

Gouden tientje uit 1875.
Omdat de munt een kartelrand had,
werd het randschrift 'God zij met ons'
verplaatst naar het omschrift om het portret van van de koning,
op de niet afgebeelde zijde.


Het eerste bankbiljet van tien gulden,
voor het eerst uitgegeven in 1904 en tot in 1921 in omloop gebleven.

Stuiver van koper-nikkel uit 1909.

Omdat het muntje in omvang maar weinig verschilde
van het zilveren kwartje uit die tijd,
heette het in de volksmond al spoedig 'avondkwartje':
bij slecht licht konden beide gemakkelijk worden verwisseld.
Later werd deze stuiver daarom vervangen door een vierkante munt.

klik voor een groter formaat

Een van de eerste vormen van Nederlands papiergeld
die als wettig betaalmiddel golden,
een muntbiljet van tien gulden uit 1866.

Het biljet, dat in 1853 voor het eerst in omloop kwam,
ontleende zijn waarde aan het feit dat het desgewenst
door de overheid werd ingewisseld voor zilvergeld.


Munt en Bankbiljet

Het einde van de Franse tijd en
het ontstaan van het Koninkrijk der Nederlanden betekende een revolutie
in het Nederlandse geldstelsel.

Vr die tijd circuleerden in onze streken allerlei provinciale muntsoorten:
dukaten, scheepjesguldens, drieguldenstukken, schellingen, duiten.

De nieuwe Muntwet van 1816
maakte daaraan een einde door
de invoering van n muntsysteem
voor het gehele land,
gebaseerd op de gulden en
het decimale stelsel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naar inhoud 1900 naar index