Het boerenbedrijf

 


Idyllisch beeld van de hooitijd

Ploegen en zaaien op het Brabantse plattelandAan het einde van de 19e eeuw
was het paard op het boerenbedrijf
nog de belangrijkste bron van energie.
Het kon nog primitiever.
Met name in arme veengebieden
werd de koe voor de ploeg gespannen.


De sopketel was aan het einde van de 19e eeuw
nog wel in gebruik,
maar had zijn langste tijd al wel gehad.

In de wintermaanden, als het vee niet in de wei kon,
werd er veevoer in gekookt,
dat vervolgens, met ketel en al,
op een 'sopketelwagentje' naar de stal werd gereden.

 

Boerengerei

 

 

Omstreeks de eeuwwisseling was Nederland,
de beginnende industrialisatie ten spijt, nog grotendeels een agrarische natie.

In grote delen van Nederland was het boeren-
bedrijf de kurk van de economie.

Landbouw, veeteelt en tuinbouw in opkomst drukten in allerlei opzichten hun stempel op
de samenleving.

De techniek had in agrarisch Nederland nog nauwelijks zijn intrede gedaan.

Vrijwel alles was handwerk, vanaf het ploegen
van de grond tot het dorsen van het graan.

naar inhoud 1900 naar index