Ziekenhuizen speelden jarenlang een belangrijke rol in
de bestrijding van volksziekte nr. 1, de tuberculose.

Een van hun taken was het vroegtijdig signaleren van de ziekte.
Het daadwerkelijk behandelen ervan werd pas na
de Tweede Wereldoorlog mogelijk.

het Ziekenhuis

 

 

 

 

Tot laat in de 19e eeuw waren ziekenhuizen weinig meer dan verzorgingsoorden waar de zieke mens zo goed en zo kwaad als het ging werd opgevangen.
Daarin kwam verandering door de snelle ontwikkeling van de geneeskunst in de 20e eeuw.

Van Verzorgingshuis veranderde het ziekenhuis meer en meer in een centrum van onderzoek en behandeling, bemand door universitair geschoolde medici en speciaal opgeleid verplegend personeel.

 

 

 

Tweede-klassezaal in het Academisch Ziekenhuis te Leiden
aan het einde van de 19e eeuw.

 
   


Patiënten uit de lagere bevolkingsklasse
hadden niet zo veel privacy in de grote zieken zalen.
De foto werd omstreeks 1900 gemaakt in
het Stads- en Academisch Ziekenhuis te Utrecht.

 

Een opname in de Rijkskweekschool voor vroedvrouwen in Rotterdam.
Hier werden de leerlingen geoefend in het wassen
en verzorgen van de pasgeboren baby's.

Een al iets modernere inrichting was in 1914
te zien in de Rijkskweekschool voor Vroedvrouwen in Rotterdam.
In feite was de school een gespecialiseerd ziekenhuis voor bevallingen,
met als enige bijzonderheid
dat er jonge vrouwen werden opgeleid tot vroedvrouw.

Een operatiekamer in de Amsterdamse Boerhavekliniek in 1909.
Rechts de operatietafel,
links in de hoek onder andere een steriliseertrommel.

 

naar inhoud 1900 naar index